Βιομηχανία

Πελάτες της Τρακοφίν είναι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μονάδες συσκευασίας και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προμηθευτές της είναι βιομηχανίες, παραγωγοί και καλλιεργητές.

Παράγει η ίδια ένα μέρος των προϊόντων της.

Η ορθή παρασκευαστική πρακτική (GMP) και η ορθή γεωργική πρακτική (GAP) καθώς και οι πιστοποιήσεις διεθνών προτύπων HACCP, ISO, BRC, IFS είναι κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγει τους προμηθευτές της και εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα αγαθών.