Υπό κατασκευή

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΤΡΑΚΟΦΙΝ ΕΠΕ
Τ.Κ. 56404 - Τ.Θ. 40523 - Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη.
Διεύθυνση γραφείων:
Προέκταση Μακρυγιάννη & Ακαδήμου, Κτήριο Β',
Τ.Κ. 56224, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη.
Τηλ. 2310587213-18
Fax. 2310587215
E-mail: info@tracofin.gr